پردازش حرفه ایی مو در فتوشاپ

پردازش حرفه ایی مو در فتوشاپ

 

ابتدا عکس مورد نظر را باز کنید .

 

اولین کار به وجود آوردن درخشش بر روی موها می باشد. ابزار Dodge را انتخاب کردهو مانند تصویر زیر بعضی از قسمت ها را درخشان کنید.

 

سپس ابزار Sharpen را انتخاب کرده و در بعضی قسمت ها را کمی شارپ کنید.

 

در مرحله بعد به رنگ کردن مو می پردازیم. من چند رشته متعدد می سازم و برای هر کدام رنگی متفاوت ایجاد می کنم. برای انجام این افکت از ابزار Polygonal Lasso استفاده کرده :

 

 

و یک قسمت انتخاب شده ایجاد کرده و آن را در یک لالیه جدید رنگ آمیزی می کنم.

 

به وسیله Ctrl+D قسمت های انتخابی را از حالت انتخاب در آورده و Filter > Blur > Gaussian Blur را با تنظیمات زیر اعمال می کنم.

 

حالت لالیه را به Overlay تغییر داده و حاال نتیجه را نگاه کنید:

 

سپس الیه جاری را با Ctrl+J تکثیر کرده و opacity آن را به 20درصد کاهش دهید.

 

بسیار خوب، حاال بر روی حاشیه موی زن کار می کنیم. از قسمت پایین آن شروع می کنیم. یک لالیه جدید ساخته و یک قسمت انتخابی به وسیله ابزار Polygonal Lasso ایجاد می کنیم، سپس آن را بر روی یک لالیه جدید رنگ آمیزی می کنیم .

 

به وسیله Select > Deselect قسمت های انتخابی را از حالت انتخاب خارج کرده و   Filter > Blur >Gaussian Blur را با تنظیماتی مثل قبل اعمال می کنیم. حالت الیه را به Soft Light تغییر داده و حاال نتیجه را ببینید.

 

___________________________________________

**امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید **