چگونه یک گوی آیکونی سه بعدی در CorelDraw طراحی کنیم

چگونه یک گوی آیکونی سه بعدی در CorelDraw  طراحی کنیم

یک سند جدید ایجاد کنید .

 

 

مطمئن شوید گزینه Object Manager Docker فعال است.

Window > Docker > Object Manager

 

 

 

در نتیجه شما می توانید لالیه ها را مثل فتوشاپ مشاهده کنید.

 

 

گزینه Highlight outline… را فعال کنید

Tools > Option > Workspace > Display

بنابراین خواهید توانست لبه های هر شئ انتخاب شده را مشاهده کنید، حتی اگر در پایین ترین لالیه قرار داشته باشد.

 

 

مرحله1
با استفاده از ابزار Ellipse یک دایره رسم کنید. کلید Ctrl را نگه داشته و دایره را رسم کنید تا بتوانید دایره ای با سایز مورد نظر خود داشته باشید. سپس با فشار دادن کلید P مرکز شکل انتخاب شده را مشخص کنید. سپس دایره را با رنگ دلخواه خود رنگ آمیزی کنید.

 

 

یک دایره دیگر رسم کنید. مرحله قبل را مجددا تکرار کرده اما این بار یک دایره کوچک تر از دایره اول رسم و آن را با یک رنگ دیگر رنگ آمیزی کنید

 

مرحله2
در حالیکه کلید Shift را نگه داشته اید روی دو دایره کلیک کنید تا به حالت انتخاب در آیند. می توانید این کار را با کلیک و drag کردن دور دایره نیز انجام دهید. این متد را با نام Marquee Selecting یا انتخاب خیمه ای می شناسند. با استفاده از گزینه Back Minus Front شکل را برش دهید.

حاال می توانید آن سوی دایره را مشاهده کنید. مستطیل صورتی رنگ را نکشید چون این فقط برای نشان دادن این موضوع رسم شده است.

 

 

حاال یک دایره دیگر با مقیاس کوچک تر رسم کرده، سپس آن را پشت شکل اول قرار دهید. برای انجام این کار کلیدهای Ctrl + PgDn را بزنید. مرکز شکل های انتخاب شده را با فشار دادن کلید P با صفحه تراز کنید.

سایز شکل داخلی را تغییر دهید تا کمی به کناره های داخلی شکل خارجی نزدیک تر شود. با یاد داشته باشید حین تغییر دادن سایز دایره کلید Shift را نگه دارید.

 

مرحله3
در این مرحله یاد خواهیم گرفت چگوه با استفاده از Fountain Fill یک رنگ را پر کنیم.شکل خارجی را انتخاب کرده و با زدن کلید F11 پارامتر Fountain Fill را فعال کنید.

 

 

در پنجره تنظیمات Fountain Fill، پارامتر type را به Radial تغییر دهید. سپس color blend را در حالت Custom قرار دهید. پس از آن رنگ را مطابق تصویر زیر تنظیم کنید.

 

 

 

 

 

کلید G را بزنید تا ابزار fill فعال شود. ( Interactive fill )

در این جا موقعیت رنگ را تغییر خواهیم داد. نشانگر را به بالای رنگ و در یک جای جدید منتقل کنید. آن را مطابق تصویر زیر تنظیم کنید تا تصویر شبیه یک گوی به نظر برسد.

 

حاال شکل داخلی را رنگ آمیزی می کنیم. ابتدا آن را انتخاب کنید، سپس به Fountain Fill بروید (F1) . حاال type را به radial تغییر دهید. از color blend گزینه two color را انتخاب کنید. سپس رنگ را انتخاب نمایید.
نکته: برای ”from و to“ از یک رنگ یکسان استفاده کنید اما برای رنگ ”from“ از یک رنگ50 تا 80 درصد تیره تر استفاده کنید.

 

 

 

مرحله4
در این مرحله یاد می گیریم چگونه از ابزار 3D استفاده کنیم. روی شکل اول کلیک کنید، سپس ابزار Extrude را از نوار ابزار انتخاب نمایید. دستگیره های انتخاب شئ را بکشید تا جهت و عمق منطقه گسترش داده شده تنظیم شود. پارامترهای تنظیم کننده را مطابق تصویر زیر تنظیم کنید. سپس حالت extrude را با زدن کلیدهای Ctrl + K بشکنید. حاال می توانید رنگ قسمت داخلی را تغییر دهید.

 

 

کلیدهای Shift + F4 را بزنید روی تصویر زوم کنید. شکل سوم را انتخاب کنید. از (Fountain Fill (F11استفاده کرده و تنظیمات را مطابق شکل اعمال کنید. سپس روی دکمه OK کلیک کنید.

 

 

کلید G را بزنید، سپس دستگیره های Interactive Drop Shadow را مطابق تصویر زیر تنظیم کنید.

 

 

مرحله5
در این مرحله به شما نشان خواهیم داد چگونه یک افکت bevel یا حالت پف کردگی ایجاد کنید.کلید F4 را بزنید تا روی تصویر زوم شود. این یک مرحله پر جزییات است پس باید یک نمای نزدیک از تصویر داشته باشیم. یک دایره نزدیک لبه داخلی شکل اول رسم کنید، سپس کلید P را بزنید تا آن را به مرکز صفحه منتقل کند.

 

 

یک دایره دیگر درست روی لبه داخلی شکل اول رسم کنید.

 

 

دو دایره جدید را انتخاب کنید، سپس روی دکمه Back Minus Front کلیک کرده و آن را با رنگ سفید رنگ آمیزی کنید.

 

 

 

با استفاده از ابزار Transparency، دستگیره های کنترل کننده شئ را مطابق تصویر زیر حرکت دهید.

 

 

مرحله6
من رنگ شکل دوم را تغییر می دهم تا کنتراست بیشتری ایجاد شود. این کار را مطابق مرحله 3 انجام دهید، اما این بار موقعیت رنگ را تغییر دهید.

 

 

کلید G را بزنید تا دستگیره Interactive Fill مطابق تصویر زیر تنظیم شود.

مرحله7
در این مرحله به شما نشان خواهیم داد چگونه از یک افکت interactive drop shadow استفاده کنید.شکل سوم را انتخاب کرده و روی ابزار interactive drop shadow کلیک کنید، سپس کلیک کرده و به صورت مورب از مرکز به قسمت پایین سمت راست بکشید. سایر پارامترها را مانند تصویر زیر تغییر دهید.

 

حاال یک شکل زیبا داریم!

 

 

مرحله8
در مرحله آخر یک افکت drop shadow دیگر نیز به تصویر اضافه می کنیم.
ابتدا یک دایره جدید رسم کنید و آن را با رنگ دلخواه رنگ آمیزی کنید. ابزار Drop Shadow را انتخاب کرده و به صوت عمودی از قسمت پایین دایره بکشید. سپس پارامترهای نوار تنظیمات را مطابق تصویر زیر اعمال کنید

 

 

با زدن کلیدهای Ctrl + K گروه drop shadow را تفکیک کنید. سپس دایره جدید را انتخاب کرده و آن را پاک کنید تا فقط سایه باقی بماند.

سایه را انتخاب کرده و آن را در Back of the Layer )پشت الیه( قرار دهید )Shift + PgDn(. حاال آن را زیر گوی قرار دهید.

 

جمع بندی
یک گرادیانت به پس زمینه اضافه کنید. حاال یاد گرفتید چگونه با در نرم افزار CorelDRAW X6 یک گوی آیکونی زیبای سه بعدی طراحی کنید. شما می توانید از این نرم افزار برای طراحی لوگو، آیکون و یا کاراکترهای سه بعدی استفاده کنید.

 

یک دیدگاه دربارهٔ «چگونه یک گوی آیکونی سه بعدی در CorelDraw طراحی کنیم»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.