آشنایی با ابزارهای مقدماتی در کورل دراو

آموزش مقدماتی کورل دراو ، درس ششم – آشنایی با ابزارهای مقدماتی در کورل دراو ( قسمت اول )

نگاه کلی به شئ  (Object)

شئ یا Object چیست؟
در CorelDraw، یک شئ یا Object به هر نوع آیتمی گفته می شود که شما طراحی و یا وارد سند کرده اید. شئ ممکن است یک مستطیل، دایره، متن و یا حتی عکس باشد. همه کارها در CorelDraw از طریق انتخاب یک شئ انجام می گیرد. افکت های گوناگونی را می توان بسته به نوع شئ و ابزاری که انتخاب کرده اید روی آن اعمال کرد. برای این آموزش، ابزار Rectangle را انتخاب کرده و یک مربع رسم کنید.

 

انتخاب کردن ابزار Pick 
ابزار Pick را از نوار ابزار انتخاب کرده و روی مستطیل کلیک کنید. می بینید که 8 دستگیره در اطراف مربع ظاهر می شود. این دستگیره ها نشان می دهند که شئ فعال است. شما می توانید با کلیک و کشیدن این دستگیره های ابعاد مربع را کاهش یا افزایش دهید. دستگیره هایی که در پهلوهای شئ قرار دارند فقط از یک جهت ساز آن را تغیر می دهند.

حرکت دادن شئ
روی شئ رنگ آمیزی شده و یا شئی که هنوز رنگی ندارد کلی و آن را بکشید. وقتی مربع در محل مورد نظر قرار گرفت کلید ماوس را رها کنید. حالا روی مربع کلیک کنید تا از حالت انتخاب خارج شود.

چرخاندن یا دوران دادن شئ
روی مربع دو بار کلیک کنید. توجه کنید که چطور دستگیره های دو سری در اطراف شئ ظاهر می شود. این دستگیره های نشان دهنده این است که ششئ را می تواند دوران داد و یا آن را مورب کرد. روی دستگیره ای که در گوشه شئ قرار دارد کلیک و آن را بکشید تا شئ بچرخد. در حالی که کلید CTRL را نگه داشته اید شئ را بچرخانید تا هر شئ هر بار 15 درجه بچرخد. متوجه می شوید که نقطه مرکزی آیکونی شکلی که در مرکز شئ قرار دارد هنگام دوران دادن آن فعال است. روی این آیکون کلیک کرده و آن را بکشید تا نقطه دوران یا چرخش تغییر پیدا کند. روی مربع کلیک کنید تا از حالت انتخاب خارج شود.

مورب کردن شئ
روی مربع دو بار کلیک کنید، حالا یک پیکان دو سر ظاهر می شود. روی یکی از سرهای این پیکان کلیک و آن را بکشید تا مربع به حالت اریب در آید. وقتی افکت مورد نظرتان را بدست آوردید دکمه ماوس را رها کنید.
انتخاب کردن ابزار Rectangle
مربع تغییر شکل داده را پاک کنید. یک مربع جدید رسم کنید. ابزار Shape را از نوار ابزار انتخاب و روی مستطیل کلیک کنید. حالا انتخابی شامل 4 مربع در 4 گوشه مربع با خط چینی در اطراف شکل ایجاد می شود. این علایم نشان می دهد که شئ با ابزار Shape فعال شده است. روی یکی از دستگیره ها کلیک و آن را بکشید. می بینید که چگونه گوشه های شئ شروع به گرد شدن می کنند. ابزار Shape و ابزار Pick کاربردها و تاثیرات مختلفی روی شئ دارند.
انتخاب کردن گره
ابزار Freehand را انتخاب کنید. کلیک کرده و بکشید تا یک خط منحنی ایجاد شود. کلید ماوس را رها کنید. ابزار Shape را انتخاب کنید. حالا باید 3 یا 4 مربع سفید در امتداد خط ایجاد شده باشد. این ها گره هستند و می توانید آن ها را به طور مجزا حرکت دهید. روی یکی از گره ها کلیک کنید. دقت کنید چطور مربع به یک مربع توخالی تبدیل می شود. این نشان می دهد که این گره فعال است. خط چین هایی که از گره خارج شده است شکل خط را کنترل می کند. گره انتخاب شده را کمی بکشید. ببینید چگونه شکل خط تغییر پیدا می کند.
کنترل کردن منحنی ها
روی دستگیره ای که در انتهای خط چینی که از گره خارج شده است قرار دارد کلیک کرده و آن را بکشید. این یک نقطه کنترلی است. دقت کنید چطورهنگامی که شما نقطه کنترل را می کشید شکل خط تغییر پیدا میکند. خط آبی در مثال زیر فرایند تغییر شکل خط را در حین کشیدن نقطه نشان می دهد. هنگامی که شکل دلخواه خود را به دست آورید کلید ماوس را رها کنید.
مرور کلی ابزار Pick

انتخاب کردن ابزار Pick
روی ابزار Pick در نوار ابزار کلیک کنید. ابزار Pick ابزار اصلی انتخاب در نرم افزار CorelDraw می باشد. وقتی در حال استفاده از ابزارهای دیگری هستید می توانید با فشار دادن کلید Space (کلیدهای Space+CTRL در واقعی که ابزار Text tool در حالت Edit Mode قرار داشته باشد) می توانید ابزار Pick را انتخاب کنید.

تغییر دادن سایز با استفاده از ابزار Pick
ییک مستطیل رسم کرده و آن را رنگ آمیزی کنید. روی دستگیره ای که در گوشه شئ قرار دارد کلیک کرده و آن را بکشید تا سایز شکل تغییر پیدا کند. روی دستگیره ای که در وسط یکی از اظلاع قرار دارد کلیک کنید، حالا می توانید ساز مستطیل را فقط در همین راستا و جهت تغییر دهید.
حرکت دادن شئ با استفاده از ابزار Pick
روی مستطیل کلیک کرده و آن را بکشید تا حرکت کند. چارچوب کلی شئ مسیر ماوس را روی صفحه دنبال می کند. هنگامی که مستطیل به محل مورد نظر شما رسید کلید ماوس را رها کنید.

نوار تنظیمات
هنگامی که اشیاء را حرکت می دهید و یا سایز آن ها را تغییر می دهید، به نوار تنظیماتی که در قسمت فوقانی فضای کار قرار دارد توجه کنید. در نونه زیر، مقدار % نمایانگر مقدار تغییری است که شما در هنگام تغییر سایز یک شئ اعمال می کنید. به محض این که کلید ماوس را رها کنید، این مقدار به 100% باز خواهد گشت. این یک تمرین خوب برای توجه کردن به این اطلاعات، بالا فتن سرعت عمل استفاده و قرار دادن و تغییر سایز دادن دقیق شئ می باشد.
تغییر دادن سایز متن با استفاده از ابزار Pick
ابزار Text را از نوار ابزار انتخاب کنید. کلمه “Sample” را تایپ کنید. ابزار Pick را انتخاب کنید. روی دستگیره ای که در گوشه سمت راست پایین قرار دارد کلیک و آن را بکشیدتا سایز متن افزایش پیدا کند. در حین تغییر دادن سایز متن به نوار تنظیمات نیز نگاه کنید. سایز(Size)، محل قرار گیری (Position) و عامل مقیاس (Scale) تغییر می کنند اما هر چه به انتهای سمت راست نوار تنظیمات می رویم، سایز فونت نیز تغییر پیدا می کند. شما می توانید سایز متن را با استفاده از ابزار Text نیز تغییر دهید.
ویژگی های ابزار Pick
روی ابزار Pick کلیک راست کنید، سپس گزینه Properties را از منوی ابز شده انتخاب کنید. شما می توانید گزینه های شخصی ابزار را در این صفحه کنترل کنید. برای سهولت انتخاب اشیائی که بدون رنگ هستند گزینه Treat All Objects as Filled را انتخاب کنید. اگر به تازگی CorelDraw را یاد گرفته اید، توصیه می کنم سایر گزینه ها را بدون تغییر رها کنید. فرض بر این است که تنظیمات پیش فرض مناسب هستند.